Hoppa till innehåll

Undantag

Särprofilering

Det kan finnas skäl att skapa en egen visuell identitet för en verksamhet som drivs helt eller delvis av Jönköpings kommun. Skäl för särprofilering kan vara att verksamheten är konkurrensutsatt, exempelvis en gymnasieskola eller en verksamhet av publik karaktär.

Särprofilering sker alltid med avstamp i Jönköpings kommuns grafiska profil, i form av kompletterande grafiska element. De kompletterande grafiska elementen kan vara exempelvis ett mönster eller en symbol.  Särprofileringar beslutas av och tas fram under ledning av kommunikationsenheten. Särprofilerade verksamheters grafiska uttryck regleras i egna profilmanualer som i sin tur följer Jönköpings kommuns visuella riktlinjer.

 

Exempel på broschyrer från verksamheter som har egna kompletterande grafiska element.

 

Kampanjer

Kampanjer är tidsbegränsade aktiviteter och kommunikationsinsatser. Här läggs stor vikt vid att budskapsmässigt och visuellt forma kommunikationen för att passa aktuella syften och mål, tillsammans med de värderingar Jönköpings kommun står för.

Vår verksamhet är omfattande och våra målgrupper många. Det kan finnas skäl att göra små anpassningar av den grafiska profilen genom att t.ex. komplettera profiltypsnittet med något som tilltalar målgruppen för ett specifikt syfte. Det är alltid kommunikationsenheten som avgör vad som är tillåtet inom ramarna för den grafiska profilen, samt vilka speciella anpassningar av den grafiska profilen som är lämpliga.

Kampanjer och målgruppsanpassat material produceras alltid i samarbete med kommunikationsenheten.

 

Exempel från specialutformade kampanjer.