Hoppa till innehåll

Typografi

Som huvudtypsnitt använder vi Open Sans, som har hög läsbarhet både på skärm och i tryck. Huvudtypsnittet används vid såväl produktion av webb och digitala applikationer som till trycksaker, annonser, skyltar, presentationer och displaymaterial som exempelvis rollups, banderoller och annat utställningsmaterial. Komplementtypsnittet Sabon används främst till längre brödtexter och informationstexter.

Ersättningstypsnitt

I Officeprogrammen används Arial Bold för rubriker, och Times New Roman för brödtexter.