Hoppa till innehåll

Frizon

Frizonen är det minsta möjliga området runt logotypen som behöver vara rent och fritt från distraktioner. Innanför detta området får inte text eller annan grafik placeras. Logotypen får inte heller placeras närmre ytterkanten på formatet än vad frizonen anger. Frizonen är ett minimum, ge gärna logotypen ännu mer fri yta!

Placeringar av logotypen

Logotypen placeras i regel i nedre högra hörnet, i en bård. Se grafiska element i menyn för anvisningar. I övriga mallformat såsom dokument ska logotypen placeras i övre vänstra hörnet.