Hoppa till innehåll

Grafiska element

Färgplattor

Den grafiska profilen bygger på färgplattor och grafiska block. Dessa plattor ger Jönköpings kommun ett tydligt men flexibelt grafiskt uttryck. Vi arbetar med symmetriska färgplattor med raka linjer i första hand och som komplement kan vi använda osymmetriska vinklar i de fall det behövs för att skapa liv i den grafiska formen.

Bård

Bården är en tydlig avsändare som i all sin enkelhet visar att det är Jönköpings kommun som står bakom budskapet. Bården är enkel men tydlig och ger utrymme för formen och själva innehållet att ta plats.

Pil

Pilen ger budskapet en riktning. Den kan med fördel användas i sammanhang där vi vill lyfta fram något lite extra. Pilen ska alltid motsvara en halv kvadrat; vinkeln ska mäta 90 grader. Pilen kan adderas till eller subtraheras från en färgplatta. Den får också användas fristående för att highlighta exempelvis en länk eller infotext.