Hoppa till innehåll

Typskyltar

 

Här beskrivs utformning av våra vanligaste skyltar. För information om utformning av andra typer av skyltar, kontakta kommunikationsavdelningen. Nya skyltar ska alltid tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen. Verksamheten är alltid ytterst ansvarig för att skyltningen följer beslutade riktlinjer för utformning, beställnings- och tillverkningsprocess.

 

Fasadskyltar

Skyltar som placeras eller monteras utomhus för att sitta en längre tid ska tåla väder och vind. Vi undviker vita skyltar utomhus då de snabbt kan upplevas smutsiga.

 • Namnet skrivs i Open Sans Extrabold, versalgement.
 • Marginalernas bredd motsvarar en gemen bokstav (n). I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i ordet med en nedåtgående stapel så ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns.
 • 1,5 sköldbredd mellan verksamhetsnamn och logotyp.
 • Logotypens bokstäver linjeras i över och underkant med gemenerna i typografins första rad.

Skyltlåda:

 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Rekommenderad skyltfärg är mörkgrå NCS S 7502Y.
 • Använd med fördel skyltlådor där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där skyltlådans kanter och front är i lackad aluminium och där namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Skylt med fristående bokstäver

 • Alternativ 1: LED-belysta 3D-bokstäver i vitlackad aluminium med med front i vit akryl.
 • Alternativ 2: Obelysta svarta eller vita 3D-bokstäver (beroende på bakgrundens färg) i lackad aluminium som belyses med spotlights.

Fristående skyltar

 

Pyloner är fristående skyltar som monteras i mark för att skylta t.ex. idrottsplatser, parker eller infarter. Pyloner kan också användas som komplement till, eller istället för, fasadskyltar.

 • Skyltar ska utföras i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022.
 • Höjd från mark till underkant skylt 1000 mm. Fundament placeras 50 mm under marknivå och utförs enligt tillverkare.
 • Vit text i vinylfolie på aluminiumplåt med mörkt grå botten (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
  Rubrik Open Sans Extrabold, versalgement.

 

Notställsskyltar är mindre fristående skyltar, vinklade som ett notställ, för att läsas på nära håll. Notställsskyltar används för att berätta kuriosa om till exempel en historisk plats eller ett naturområde.

 • Skyltar ska utföras i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022.
 • Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°.
 • Höjd från mark till underkant skylt 80 cm. Fundament placeras 50 mm under marknivå och utförs enligt tillverkare.
 • Vit text i vinylfolie på aluminiumplåt med mörkt grå botten (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
  Rubrik Open Sans Extrabold, versalgement.

Taktila skyltar

Taktila skyltar har upphöjda bokstäver för att underlätta för personer med nedsatt syn. Orienteringstavlor, hänvisningsskyltar och informationsskyltar i våra publika miljöer ska om möjligt vara taktila. Likaså målpunkter som toaletter, omklädningsrum, konferensrum och andra lokalnamn. Punktskrift ska inte användas i våra taktila skyltar, eftersom taktila bokstäver är tillgängligt för samt kan läsas av flera.

 • Eventuellt piktogram (symbolbild) samt vit text på mörkt grå botten (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
  Rubrik Open Sans Regular eller Semibold, versalt.
 • Textstorlek: 15–40 mm (1,5 mm reliefhöjd) Bokstäver ej för tätt ihop.
 • Höjd från mark till underkant skylt 1400 mm. Placeras på vägg.

Historiska skyltar

Historiska skyltar är tänkta att läsas på nära håll och har en lite mer detaljrik utformning. Historiska skyltar kan sitta på en vägg eller monteras i mark som pyloner eller notställsskyltar. Beroende på hur skylten ska sitta ska respektive typskylts riktlinjer för montering följas.

 • Skyltar ska utföras i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022.
 • Vit text i vinylfolie på aluminiumplåt med mörkt grå botten (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
  Rubrik Open Sans Extrabold, versalgement.

 

Småskyltar och dekaler

Småskyltar och dekaler som ska sitta utomhus under längre tid:

 • Utförs i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022.
 • Vit text i vinylfolie på aluminiumplåt med mörkt grå botten (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
  Rubrik Open Sans Extrabold, versalgement.

 

Tillfälliga skyltar, profilerande skyltar och banderoller