Hoppa till innehåll

Namnstrategi

 

Den grafiska hierarkin har maximalt fyra nivåer. Den verksamhet som ligger närmast invånaren eller besökaren ska lyftas fram mest. Informationen på skyltarna ska vara enkel att ta till sig, därför undviker vi förkortningar och interna begrepp som kan vara svåra att förstå för utomstående. Namn ges inte egna logotyper, utan hanteras typografiskt.

Namnhierarki

Vi hanterar våra namn i en hierarki med fyra nivåer. Jönköpings kommuns logotyp är den enda nivån som alltid måste finnas med. Denna nivå kan sedan kombineras med de andra nivåerna efter behov.

Nivå 1: Jönköpings kommun

Obligatorisk nivå. Vi är Jönköpings kommun, det är vårt varumärkesnamn. Inga andra namn har varumärkesstatus. När vi kommunicerar direkt med invånarna har de sällan nytta av att veta vilken förvaltning som står bakom kommunikationen. Därför kommunicerar vi Jönköpings kommun som helhet. Detta gör vi genom att placera vår logotyp som tydlig avsändare i prioriterade ytor på skyltar.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

Ibland har mottagaren behov av att veta vilken verksamhet i kommunen som kommunicerar. Då lyfter vi också fram verksamhetsnamnet. Jönköpings kommun ska även i dessa fall stå med som tydlig huvudavsändare på samma kommunikativa nivå.

Nivå 3: Övriga namn

I vissa fall finns behov att lyfta fram övriga namn. Exempelvis ett projekt, evenemang, erbjudande eller en aktivitet. Dessa kan lyftas fram i innehåll eller i rubrik men ska inte uppfattas som avsändare för kommunikationen. Verksamhetsnamn kan även i dessa fall stå som huvudavsändare och Jönköpings kommun ska alltid framgå tydligt.

Nivå 4: Organisatoriska/juridiska namn

I vissa sammanhang behöver vår organisatoriska tillhörighet visas för att förtydliga avsändaren. Vanligtvis handlar det om kontaktuppgifter när mottagaren bedöms ha behov av denna information. Informationen ska då ha en nedtonad placering.

Exempel:

Jönköpings kommun (Nivå 1 – alltid med)
Solgårdens äldreboende (Nivå 2)
Restaurang (Nivå 3)
(Socialförvaltningen) (Nivå 4 – om det bedöms viktigt att ange)