Hoppa till innehåll

Utformning

 

Det här avsnittet innehåller grundläggande krav på grafisk utformning och innehåll samt exempel på utformning av våra vanligaste skyltar. Övriga grafiska tillämpningar av skyltprogrammet är under utveckling.

Grundläggande krav på text

Textbudskapet på skyltarna är viktigt för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen och uppfatta avsändaren på rätt sätt. Se till att texten på skylten är lättförståelig, språkligt korrekt och stämmer överens med Jönköpings kommuns övergripande kommunikations- och budskapsstrategi. Verksamhetsskyltar ska följa vår namnstrategi. Textinnehållet på nya skyltar tas alltid fram i sam­arbete med kommunikationsenheten.

Grundläggande krav på grafisk utformning

Designen av skyltarna är viktig för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen och uppfatta avsändaren på rätt sätt. Utformningen ska alltid följa generella anvisningar för utformning av skyltar enligt den grafiska profilen. Nya skyltar tas alltid fram i samarbete med kommunikationsenheten.

Logotyp

Jönköpings kommuns logotyp ska alltid finnas på eller i anslutning till våra skyltar (ej på beskrivande dörrskyltar eller hänvisningsskyltar). Exempel på placering och storlek hittar du i informationen för respektive skyltmall. Använd i första hand den liggande logotypen. Minilogotypen (kommunvapnet) används enbart då utrymmet är mycket begränsat. Den svarta logotypen används på vit/ljus bakgrund. Den vita logotypen används på färgad/mörk bakgrund.

Typografi

Typsnittet Open Sans ska användas. Den viktigaste informationen på skylten, nivå 2, skrivs i Open Sans med vikten extrabold i första hand. Nivå 3 och 4 skrivs ut i vikten semibold eller regular. Namn och texter skrivs versalgement för bästa läsbarhet. Kursiv text är svårläst ur tillgänglighetssynpunkt och ska inte användas. Versala bokstäver används enbart på taktila skyltar för att formerna ska kunna utskiljas.

Färg

Alla skyltar ska följa rekommenderade kontraster, företrädesvis vit text på mörkt grå botten. Grå: (NCS S 7502Y) (RAL 7022)
För mer profilerade skyltar, samt tillfälliga skyltar kan andra färger ur den grafiska profilen användas.
Skyltstommar som är permanenta utomhus ska företrädesvis vara antracitgrå,
RAL 7022. Skyltar på stommar i trä får förekomma i vissa miljöer och i vissa fallkan skyltar behöva fästas på befintliga stolpar.

Hållbarhet och miljö

Nya skyltar ska ha en teknisk livslängd som är relevant för ändamålet. Det betyder att fasadskyltar ska kunna fungera väl i princip under hela byggnadens användningstid under förutsättning att visst underhåll sker. Tillfälliga skyltar kan ha en enklare kvalitet för att få en rimlig produktionskostnad. I de ramavtal som kommunen har med skyltproducent har vanligt förekommande skyltar kravställts. Om en specialskylt behöver tas fram kan skyltleverantören ge råd om lämplig lösning. Vi ska vara rädda om vår miljö och ekonomi. Tänk igenom hur budskap är hållbara över tid och om det går att utforma skyltar som kan återanvändas när budskapen blir inaktuella.

Undantag

I vissa fall kan flera verksamheter husera i samma lokaler, där Jönköpings kommun inte är ensam aktör. Då en skylt delas med andra verksamheter är det viktigt att det framgår vilka verksamheter som tillhör Jönköpings kommun.
I de fall skyltutrymmet gör till exempel logotypen svårplacerad i förhållande till våra grafiska anvisningar, kan en speciallösning också vara motiverad. Dessa unika undantag från skyltprogrammet tas alltid fram i samarbete med kommunikationsenheten.