Hoppa till innehåll

Roller och ansvar

 

Verksamheten

Det är verksamheten som ansvarar för att skyltningen följer riktlinjerna och att skyltarna tillverkas av upphandlad leverantör, i samarbete med kommunikations­avdelningen. Varje verksamhet ansvarar för att korrekturläsning och godkännande av utformning sker av kommunikationsavdelningen. Verksamheten står för kostnaden för skyltarna och eventuell belysning (bygglov, montering, nedmontering och bortforsling). Skyltarna ska hållas i gott skick och rengöras vid behov och snarast åtgärdas eller monteras ned om de är trasiga eller inaktuella.
Vid nyproduktion av byggnader eller åtgärder i fysiska miljöer inkluderas ofta del av skyltning i projektet och kostnaden ligger då med i investeringen.

Fastighetsägaren

Beslut om skyltning tas efter samråd med fastighetsägaren som måste ge sitt tillstånd. Verksamheten ansvarar för att ta kontakt med fastighetsförvaltaren för lokalerna för att få tillstånd.

Arkitekten

Vid om- eller nybyggnation kan arkitekten få i uppdrag av beställaren (fastighets­ägaren eller verksamheten), att producera ett skyltprogram för byggnaden. Detta görs då i samarbete med kommunikationsavdelningen och ska följa Jönköpings kommuns grafiska profil och skyltriktlinjerna.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens grafiska profil och att ta fram skyltmallar och beskrivning av olika skyltars utformning i den grafiska manualen. Kontakta dem för att få allmänna råd och stöd vid framtagande av skyltar.

Bygglovavdelningen

Bygglovavdelningen handlägger ansökningar om bygglov och svarar på frågor kopplat till det. Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd i bygglovsärenden.

Skyltproducenten

Skyltar ska beställas av kommunens upphandlade skyltleverantör. De kan föreslå funktionella och hållbara lösningar som de vet fungerar och kan även utföra tjänster som rengöring, reparation, montering och demontering. I vissa fall kan skyltar produceras av tekniska kontorets skyltverkstad, i samråd med kommunikationsenheten.