Hoppa till innehåll

Skyltar

Skyltprogrammet är framtaget för att säkerställa att våra skyltar är universellt utformade, för att informationen ska bli så lätt att ta till sig som möjligt – för alla. Alla skyltar som tas fram för Jönköpings kommuns verksamheter ska utformas efter riktlinjerna för skyltning som beskrivs här. Samtliga nya skyltar ska produceras i samarbete med kommunikationsavdelningen.

Riktlinjer för kommunens skyltning baseras på rekommenderade tillgänglighetskrav, Jönköpings kommuns grafiska profil och delprogrammet i stadsmiljöprogrammet; Stadens skyltar och försäljning på allmän plats.

Dessa riktlinjer omfattar inte vägmärken eller skyltning vid trafikomledning.

När ska vi skylta?

Skyltning har en viktig funktion för att informera och vägleda på en plats. Skyltar hjälper besökare att hitta rätt och tydliggör att kommunen har verksamhet i eller ansvar för en lokal eller plats. En skylt kan också ge information om en plats, tillfälliga åtgärder och ha budskap med olika uppmaningar för att påverka beteenden. Bra sammanhållen skyltning bidrar till tydlighet, enhetlighet, skapar förtroende för och stärker bilden av kommunen.

Kommunens grundläggande skyltning innebär att vi ska skylta:

  • Verksamheter, byggnader och platser som är publika eller har någon form av öppen verksamhet med fasadskyltar, entréskyltar, hänvisningsskyltar och orienteringstavlor.
  • Byggnader och verksamheter som behöver ta emot leveranser och besök med hänvisningsskyltar, entréskyltar och vid behov orienteringstavlor.
  • Åtgärder i fysisk miljö som innebär en betydande påverkan för människor, trafiken eller omgivningen.
  • Alla nybyggnadsprojekt och större byggprojekt med byggskylt eller banderoller som informerar om projektet.