Hoppa till innehåll

Sociala medier

Här ser du hur vår grafiska profil appliceras och kan användas i sociala medier.

Officiella konton

Jönköpings kommun har officiella konton på sociala medier, du hittar en förteckning över dessa och övriga verksamhetskonton på kommunens webbplats.

Avatar/profilbild

Vi använder Jönköpings kommuns vita minilogotyp, mot bakgrund av en av våra profilfärger. Den ”vätterblå” är reserverad för Jönköpings kommuns officiella konton, övriga profilfärger är fria för verksamheterna att använda. Syftet med profilbilden är att visa tillhörigheten till Jönköpings kommun, detta kommuniceras tillsammans med användarnamnet.

Medarbetare kan ladda ner profilbilder till sociala medier via Jönköpings kommuns intranät, sökord: profilbild sociala medier.

 

Facebook

  1. Profilbild: Se till att välja rätt profilbild och att bilden inte blir beskuren vid uppladdning. Vapenskölden ska vara centrerad i profilbilden.
  2. Omslagsbild: Våra omslagsbilder väljer vi med omsorg. De behöver omfattas av vårt bildmanér. Se till att alltid beskära omslagsbilder efter rekommenderade mått. Undvik att ha text i bild. Logotypen får aldrig placeras i omslagsbilden.
  3. Namn: Döp kontot på ett sätt som gör det tydligt vilken verksamhet eller projekt det tillhör. Ibland kan exempelvis ”… i Jönköpings kommun” läggas till i namnet för att ytterligare understryka att det är en kommunal verksamhet.
  4. Om: Se till att fylla i korrekt beskrivning, med adress- och kontaktuppgifter, i om-avsnittet för din facebooksida.

 

Instagram

  1. Profilbild: Se till att välja rätt profilbild.
  2. Kontots adress: Adressen är det som kopplas till ett snabel-a, ”@”, och används exempelvis till att länka till kontot i inlägg på Instagram. Se till att, så långt det är möjligt, välja en adress som beskriver verksamheten eller projektet. Du kan exemplevis lägga till ”@jkpg_” innan namnet för att göra det tydligt att det är en verksamhet inom Jönköpings kommun.
  3. Biografi: Instagram tillåter inte långa beskrivningar i om-texten/biografin. Därför är det istället viktigt att du döper sidan till verksamhetens eller projektets namn och kompletterar med ”Jönköpings kommun”, där det finns anledning att förtydliga. Webbadressen som hör ihop med kontot ska vara uppdaterad, relevant och hänvisa till någon av våra webbplatser. Exempel: jonkoping.se/… eller bibliotek.jonkoping.se/ …

    OBS! Kontots namn i biografin är inte detsamma som kontots adress på Instagram, till exempel @jkpg_kommun. Namnet kräver inte @ utan kan skrivas ut som vanligt, till exempel ”Jönköpings kommun”.

Övriga sociala medier

Facebook och Instagram är de vanligaste sociala medie-kanalerna för verksamheter inom Jönköpings kommun. För vägledning i skapandet av konton i andra sociala medier, hör av dig till kommunikationsavdelningen.

Hör av dig till kommunikationsavdelningen och förvaltningsansvarig kommunikatör innan du skapar ett konto på sociala medier för ett projekt eller en verksamhet.