Hoppa till innehåll

Rörligt

Här ser du hur vår grafiska profil appliceras och kan användas i rörlig bild.

Att kommunicera med video och annan rörlig bild är allt mer vanligt, inte minst i digitala kanaler såsom sociala medier. För Jönköpings kommun publiceras rörlig material bl.a. på vår officiella facebooksida och vår webbplats. Det är viktigt att rörligt material följer kommunens grafiska profil, för att säkerställa att det har en tydlig avsändare.

Outro

Instruktionsfilm för Jönköpings kommuns outro för rörligt material.

För att vara en tydlig avsändare i rörligt material har Jönköpings kommun ett outro, vilket ska synas i slutet av en video. Outrot innehåller en animerad version av kommunens logotyp i vitt mot primärt ”Vätterblå” bakgrund. Läs mer under Färger i sidans meny.

Outrot fungerar även mot övriga färger i den grafiska profilen och kan, då det rörliga materialet ger tillräcklig hög kontrast mot logotyp, läggas direkt på materialet. Outro mot bakgrund med låg kontrast samt färger utanför den grafiska profilen är inte tillåtet. Exempel på detta ser du i instruktionsfilmen i videospelaren ovan.

Outrot finns förformatterat och tillgängligt att ladda ner i bildformaten: 16:9 (liggande), 1:1 (kvadrat), 4:5 (stående), 9:16 (stående) under Mallar i sidans meny. För övriga format, vänligen kontakta kommunikationsenheten.

Outrot är 2 sekunder långt och kan förlängas vid behov. Det är dock inte tillåtet att förändra hastigheten på animationen, utgå istället från sista bildrutan där logotypen syns i sin helhet.

Flera avsändare

För filmproduktioner där Jönköpings kommun inte är ensam avsändare är samprofilering möjlig. Då placeras logotypen tillsammans med övriga logotyper som tillhör verksamheter och aktörer utanför kommunens organisation. I sådana produktioner ska i första hand den vanliga, statiska, logotypen användas – i svart eller vit version beroende på kontrastnivån mot bakgrunden och övriga logotyper i materialet. I andra hand kan ”Jönköpings kommun” skrivas ut som textgrafik.

Hör av dig till kommunikationsenheten inför en samprofilerad filmproduktion, där Jönköpings kommun inte är ensam avsändare, för att säkerställa korrekt användning av logotyp.

Textgrafik och undertexter

Text som används i rörligt material ska även den följa den grafiska profilen. Först och främst ska typsnittet Open Sans användas, med fördel varianterna Semibold, Bold och Extrabold. Detta för att erbjuda största möjliga läsbarhet och kontrast mot övrigt material. Tänk på att tunn eller liten text kan uppplevas som svårläst på mindre ytor, t.ex. skärmen på en smartphone.

För att uppnå högsta möjliga tillgänglighetskrav enligt Webbdirektivet ska textgrafik inte användas alls. Gafiken ska då ersättas av digital text. Logotyper är dock undantagna från detta, även då de innehåller text. Läs mer nedan om undertexter.

Enligt ”lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” ska rörligt material som publiceras i kommunens digitala kanaler vara tillgängliga så långt det är möjligt. Filmer som publiceras på kommunens webbplats ska innehålla undertext för exempelvis tal. Om du beställer film bör du ha med textning i din kravspecifikation för leverans.

Undertexter skapas med fördel i digitala format som SubRip-fil (.srt) för att vara så tillgängliga som möjligt. Skillnaden mellan denna variant av textning (engelska: closed captions) och inbränd text direkt i video är att det förstnämda gör texten möjligt för tittaren att visa och gömma texten digitalt i en videospelare.